Warsztaty poetycko-literackie 2012


Dziennik warsztatów

Pierwszego dnia Jarosław Broda, kierownik Działu Kultury miasta Wrocław, otworzył warsztaty, witając uczestników i życząc sukcesów podczas warsztatów. Prezes Zarządu Fundacji „Za Wolność Waszą i Naszą” Nikołaj Iwanow opowiedział uczestnikom, co ich czeka podczas ich trwania. Program rozpoczął referat Natalii Gorbaniewskiej „Mój Miłosz”. WIĘCEJ

Drugi dzień warsztatów rozpoczął się od dyskusji nad przekładami Różewicza; seminarium kierował Igor Biełow. Uczestniczy przeczytali swoje warianty wiersza „boję się bezsennych nocy”. WIĘCEJ

Niedzielę 11 listopada uczestnicy warsztatów spędzili na dużej wycieczce po Wrocławiu, wałbrzyskim zamku Książ i Kościele Pokoju w Świdnicy, a następnego dnia seminaria zostały wznowione. WIĘCEJ

Dzień 12 listopada został ogłoszony dniem Tadeusza Różewicza. Przyjaciel Różewicza, znający dogłębnie jego twórczość i biografię, Jan Stolarczyk, przedstawił WIĘCEJ

Piąty dzień warsztatów rozpoczął się wykładem Krzysztofa Czyżewskiego „Inna wierność Czesława Miłosza”. Czyżewski mówił o trwającej po kres życia wierności miejscom młodości poety WIĘCEJ

Szósty dzień. Przed uczestnikami warsztatów wystąpił poeta Jewgienij Czigrin, publikujący sporo w wydaniach krajowych i zagranicznych – między innymi przedstawiony został jego wybór wierszy WIĘCEJ

Ostatni dzień warsztatów rozpoczął się od spotkania z Tony’m Miłoszem. Tym razem szczegółowo opowiedział on o życiu swojego ojca we Francji i Ameryce, o czasach, gdy w Polsce WIĘCEJ

Польский институт книги совместно с городом Вроцлав и Фондом «За вашу и нашу свободу» организовал переводческие мастер-классы для победителей и участников конкурса на лучший перевод произведений Чеслава Милоша, которые прошли с 8 по 16 ноября 2012 года в г. Вроцлав (Польша).

Первый день начался с доклада «Мой Милош» Натальи Горбаневской. Наталья Евгеньевна кратко представила свою книгу «Мой Милош», вышедшую в прошлом году. В книгу входят переводы поэзии и эссеистики Милоша, которые Горбаневская делала на протяжении многих лет; впрочем, некоторые тексты она перевела специально для сборника. ДАЛЕЕ


Второй день мастер-классов открылся первым занятием, посвященным переводам недавних стихотворений Тадеуша Ружевича. Участники семинара прочли свои переводы стихотворения «я боюсь бессонных ночей», остававшегося во многом загадкой до проницательных комментариев Натальи Горбаневской, и стихотворения «на ты с Чеславом». ДАЛЕЕ


Третий день – день знакомства с Вроцлавом и Нижней Силезией. 11 ноября учатсники мастер-классов отправились на пешию экскурсию по Вроцлаву и ознакомительную поездку по Нижней Силезии. ДАЛЕЕ

Четвертый день – 12 ноября было объявлено днем Тадеуша Ружевича. Друг Ружевича, досконально знающий его творчество и биографию, Ян Столярчик, представил аудитории два доклада. Первый был посвящен характеристике творчества Ружевича. ДАЛЕЕ


Пятый день мастер – классов начался с доклада Кшиштофв Чижевского «Другая верность Чеслава Милоша». Чижевский говорил о пожизненной верности Милоша местам своей юности – в том числе городку Красногруде, куда он приезжал на каникулы, где пережил первую, несчастную, любовь. ДАЛЕЕ


Шестой день мастер-классов начался относительно поздно – в 14:00; впрочем, до этого участники имели возможность в частном порядке обсудить с Натальей Горбаневской отдельные проблемы, возникающие при переводе Ружевича. В течение всего дня Горбаневская и Игорь Белов продолжали работу с текстами, которые прислали переводчики. ДАЛЕЕ

Последний день мастер-классов начался со встречи с Тони Милошем, сыном поэта. На этот раз пан Тони подробно рассказал о жизни своего отца во Франции и Америке, о времени, когда в Польше Милоша считали изгоем и вычеркивали из энциклопедий. ДАЛЕЕ


Możliwość komentowania została wyłączona.