Wieczór solidarności z narodem białoruskim

12 października o godz. 17.00 w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego odbył się Wieczór solidarności z narodem białoruskim z udziałem:

Aleksandra Milinkiewicza, kandydata Zjednoczonej Opozycji w wyborach prezydenckich 2006 roku, lidera Ruchu „Za Wolność”,

Iny Kulej, przewodniczącej Komitetu Obrony Represjonowanych „Solidarność”,

Alesia Maraczkina, malarza i performera, jednego z pionierów białoruskiego odrodzenia.

Ze specjalnym słowem powitania do zebranych zwrócił się poseł do parlamentu europejskiego Filip Kaczmarek, który podkreślił konieczność dalszej walki o demokrację na Białorusi.

W toku ciekawej dyskusji goście opowiedzieli o ostatnich wyborach parlamentarnych na Białorusi i perspektywach rozwoju sytuacji politycznej w kraju.


13 października o godz. 16.00 w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego odbył się Wieczór solidarności z Polakami na Białorusi, w dyskusji wzięli udział:

Tadeusz Gawin – prezes honorowy Związku Polaków na Białorusi i działacz opozycji demokratycznej na Białorusi.

Andrzej Pisalnik – białoruski dziennikarz polskiego pochodzenia (Andrzej Pisalnik niejednokrotnie był karany wysokimi karami grzywny oraz aresztami administracyjnymi za swoją działalność społeczną oraz dziennikarską).

W toku panelu dyskusyjnego goście i liczni zebrani mieszkańcy Dolnego Śląska omówili szerokie koło rozmaitych problemów polskiej mniejszości narodowej za Bugiem.


Możliwość komentowania została wyłączona.