Ogromne zainteresowanie konkursem na tłumaczenia twórczości Tadeusza Różewicza

Międzynarodowy konkurs ogłoszony przez Polski Instytut Książki wspólnie z Fundacją „Za Wolność Waszą i Naszą” na najlepsze tłumaczenia Tadeusza Różewicza 2013 wywołał ogromne zainteresowanie na całym świecie. Wśród 122 uczestników byli zarówno zawodowi literaci, jak i ci, którzy po raz pierwszy spróbowali tłumaczyć poezję wielkiego polskiego poety.

Konkurs na najlepsze tłumaczenia Tadeusza Różewicza 2013 powtórzył sukces Konkursu na najlepsze tłumaczenia Czesława Miłosza 2011, w którym wzięli udział 120 uczestników. Cieszymy się, że po raz kolejny  w konkursie uczestniczyli tłumacze znani z poprzedniego konkursu. Z listów uczestników dowiadujemy się, że tłumaczenia utworów żyją dalszym życiem, dostają odznaczenia na kolejnych konkursach. Do ich utworów sięgają także osoby polskiego pochodzenia, niemówiące na co dzień po polsku.

Geografia uczestników konkursu i wielbicieli Tadeusza Różewicza nie ma granic i przedstawia się następująco: Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Niemcy, Izrael, Łotwa, Litwa, Polska, Federacja Rosyjska, Ukraina.

W ciągu dwóch miesięcy na adres mailowy Fundacji „Za Wolność Waszą i Naszą” wpłynęło ponad 840 przetłumaczonych na język rosyjski wiersze poety, które zostały zarejestrowane, oznaczone kodem i wysłane międzynarodowemu Jury w składzie:

– Natalia Gorbaniewskaja (przewodnicząca);

– Adam Pomorski;

– Andrej Chadanowicz;

– Igor Belov;

-Jerzy Czech.

15 listopada planuje się ogłoszenie 10 finalistów konkursu, informacja ukaże się na stronie internetowej Fundacji www.azwolnosc.eu i facebook.com/zawolnosc. Na posiedzeniu Jury w Moskwie 5 grudnia 2013r. zostaną wyłonieni zdobywcy pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody.

Najlepsze tłumaczenia dziesięciu finalistów konkursu będą włączone do zbioru wierszy Tadeusza Różewicza, który Instytut Książki planuje wydać w 2014 r. Dla finalistów konkursu planuje się również zorganizowanie warsztatów literackich w Polsce.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 6 grudnia 2013 roku w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie.

Możliwość komentowania została wyłączona.