7 października – dyskusja panelowa „Białoruś w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej”

Dyskusja panelowa z udziałem ekonomistów Leanida Złotnikowa i Aleksandra AliechnowiczaWe wtorek (7.X) w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu odbędzie się dyskusja panelowa „Białoruś w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Korzyści dla białoruskiej gospodarki w krótkoterminowej i długoterminowej perspektywie”. W spotkaniu udział wezmą niezależni ekonomiści białoruscy: Leanid Złotnikow i Aleksander Aliachnovicz.

 
Dyskusja panelowa, Leanid Złotnikow odpowiada na pytaniaLeanid Złotnikow: „Sytuacja gospodarcza na Białorusi zależy nie tylko od ekonomicznej polityki białoruskiego rządu ale i od stanu rosyjskiej gospodarki. Z kolei, perspektywy rozwoju Rosji zależą od tego, czym zakończy się rywalizacja pomiędzy dwoma blokami integracyjnymi (UE i Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza), czyje interesy zderzyły się na terytorium Ukrainy. Dyskusja „Białoruś w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Korzyści dla białoruskiej gospodarki w krótkoterminowej i długoterminowej perspektywie” traktująca o możliwościach rozwoju białoruskiej gospodarki będzie zorganizowana w szerszym kontekście wspomnianych problemów”.

Dyskusja panelowa Białoruś w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Korzyści dla białoruskiej gospodarki. zd.2Teza wystąpienia Aleksandra Olechnovicza:
Dotychczas w debacie publicznej nie zostały przedstawione żadne rzetelne badania poświęcone korzyściom i kosztom stworzenia Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EAWG), w tym korzyściom i kosztom bezpośrednio dla białoruskiej gospodarki. W odróżnieniu od procesu integracji europejskiej, EAWG tworzą kraje autorytarne. Rzutuje to zarówno na:
– cele integracji (EAWG służy przede wszystkim zaspokojeniu ambicji politycznych rosyjskiego prezydenta);

– mechanizmy integracji (ani społeczeństwo, ani sektor pozarządowy praktycznie nie jest zaangażowany w proces integracji); jak i

– skuteczność struktur integracyjnych (Białoruś, Rosja i Kazachstan nigdy nie przywiązywały nadmiernej uwagi do poszanowania prawa i przestrzegania wcześniej podpisanych porozumień, poddając w wątpliwość efektywność działania tworzonego wspólnego systemu instytucjonalnego).

Aleksandr Aliechnowicz podczas wywiadu z Radio RacjaPonadto, Białoruś dołącza do bloku krajów zacofanych technologicznie, o mocno zmonopolizowanych systemach gospodarczych. Rosja i Kazachstan, to gospodarki surowcowe, które prowadzą silną politykę protekcjonistyczną, tworząc wysokie bariery wejścia na rynek. Także przedsiębiorstwa krajowe działają w niesprzyjającym klimacie biznesowym (szczególnie w Rosji, reket państwowy i korupcja jest na porządku dziennym). Nie wróży to najlepiej dla białoruskiej gospodarki w długiej perspektywie.

Dyskusja panelowa Białoruś w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Korzyści dla białoruskiej gospodarki.Z drugiej strony, przez ostatnie 20 lat urzędowania, Łukaszenka zawsze potrafił pozyskać realne zasoby z Rosji w zamian za wirtualne obietnice. Również w tym przypadku, korzyści krótkoterminowe przystąpienia Białorusi do EAWG są poza dyskusją.

Możliwość komentowania została wyłączona.