Vładimir Arlou, Andrej Chadanovicz, Tacciana Niadbaj, Lavon Barszczeuski

Uladzimir ArlouUładzimir Arłou, poeta, historyk, prozaik, publicysta. Urodzony w 1953 r. w Połocku, w 1975 ukończył Wydział Historii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. Autor książek popularyzujących historię Białorusi – m.in. „Dziesięć wieków białoruskiej historii”, „Tajemnice połockiej historii”. W 2000r., w Białymstoku ukazał się po polsku zbiór jego opowiadań „Requiem dla piły motorowej”. Wiceprzewodniczący Białoruskiego PEN-Clubu. W 2010 roku otrzymał Laur dla Europejskiego Poety Wolności. Jest laureatem nagrody literackiej im. Franciszka Bahuszewicza przyznawanej przez Białoruski PEN-Club.

 

Andrej KchadanoviczAndrej Chadanowicz, poeta, tłumacz poezji, eseista. Prezes Białoruskiego PEN Clubu. Wykłada historię literatury francuskiej na Uniwersytecie Państwowym (Mińsk), literaturę powszechną w Białoruskim Liceum Humanistycznym im. J. Kolasa oraz sztukę tłumaczenia. Autor poetycznych książek „Sto li100v na tut.by” (2007), „Berlibry” (2008), „Sny niesymetryczne” (2010), „Deja vu: ponownie wybrane” (2013). Jest członkiem Związku Białoruskich Pisarzy. Przekłada poezję z angielskiego, francuskiego, polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego.

Lavon BarszczeuskiLawon Piatrowicz Barszczeuski (biał. Лявон Пятровіч Баршчэўскі[1]; ros. Леонид Петрович Борщевский, Leonid Pietrowicz Borszczewski; ur. 4 marca 1958 w Połocku) –białoruski filolog, tłumacz, pisarz, poeta i polityk, w latach 1990–1995 deputowany do Rady Najwyższej Białoruskiej SRR/Rady Najwyższej Republiki Białorusi XII kadencji; członek Opozycji BNF – frakcji parlamentarnej partii Białoruski Front Ludowy (Biełaruski Narodny Front), o charakterze antykomunistycznym i niepodległościowym; w latach 2007–2009 przewodniczący Partii BNF, w lutym 2011 roku opuścił to ugrupowanie; kandydat nauk filologicznych (odpowiednik polskiego stopnia doktora). Lawon Barszczeuski jest pisarzem, poetą, tłumaczem i krytykiem. Pierwsze jego publikacje pojawiły się w druku w 1985 roku na terenie Białoruskiej SRR. Od 1989 roku należy do Związku Pisarzy Białoruskich. Tłumaczy z łaciny, starożytnej greki, języka niemieckiego, angielskiego,francuskiego, polskiego, hiszpańskiego i innych. 3 września 2003 roku został wybrany na przewodniczącego białoruskiego PEN Clubu, na miejsce zmarłego Wasila Bykaua. Pełnił tę funkcję do października 2005 roku, kiedy to zastąpił go na tym stanowisku Uładzimir Niaklajeu.

W 2003 roku Lawon Barszczeuski rozpoczął pracę nad stworzeniem EuroThesaurus –Słownika europejskiego (Еўрапейскі слоўнік). Wydanie zawiera kilka tysięcy haseł, przełożonych na 28 języków Europy. Pracę zakończył w 2008 roku, promocja odbyła się w mińskiej siedzibie BNF. Jest redaktorem wychodzącej od 2006 roku we Wrocławiu serii wydawniczej Biblioteka białoruska. W 2008 w opracowaniu Adama Pomorskiego i Lawona Barszczeuskiego ukazała się w Polsce dwujęzyczna antologia pt. Nie chyliłem czoła przed mocą. Antologia poezji białoruskiej od XV do XX wieku (Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 2008, ISBN 978-83-89185-65-5).

Wieczór współczesnej poezji białoruskiej 1 Wieczór współczesnej poezji białoruskiej 2

Wieczór współczesnej poezji białoruskiej 3

niadbaj
Tacciana Niadbaj czyta wiersze

Możliwość komentowania została wyłączona.