Andżelika Borys – życiorys

IMG_3966 (1)Absolwentka  Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Po studiach wróciła na Białoruś, by wykładać język polski w polskiej szkole w Grodnie i w Odelsku. W 1995 została członkiem Związku Polaków na Białorusi, a po trzech latach przewodniczącą jego wydziału edukacji. Na szóstym zjeździe ZPB w marcu 2005 wybrano ją, ku zaskoczeniu władz Białorusi, przewodniczącą Związku. Zastąpiła na tym stanowisku współpracującego z władzami państwowymi Tadeusza Kruczkowskiego. 12 maja 2005 Ministerstwo SprawiedliwościBiałorusi unieważniło zjazd, a frakcja prorządowa przeprowadziła nowy zjazd, na którym prezesem wybrano Józefa Łucznika. Od tego momentu ZPB podzieliło się na dwie zwalczające się grupy z osobnymi kierownictwami.

15 marca 2009 została ponownie wybrana przewodniczącą ZPB na kolejną czteroletnią kadencję przez frakcję antyrządową.

Za swoją działalność niejednokrotnie była ścigana przez białoruski wymiar sprawiedliwości. Od marca 2005 była kilkadziesiąt razy przesłuchiwana przez KGB, prokuraturę oraz milicję. Kilkakrotnie była skazana na wysokie kary grzywny oraz aresztu. Między innymi 9 czerwca 2008 ukarano ją grzywną wysokości Br 1 mln 400 tys. (ponad 400 €) za zorganizowanie 2 maja 2008 w Grodnie koncertu polskiego zespołu Lombard, na początku lutego 2010 na karę w wysokości 4,2 miliona rubli (ok. 1000 euro) za „nielegalną działalność charytatywną”[1], a kilka dni później na milion rubli „za udział w nielegalnym wiecu” przed Domem Polskim w Grodnie 10 lutego[2][3].

Obecnie Przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi.

Możliwość komentowania została wyłączona.