Trzy pierwsze dziesiątki finalistów Konkursu na najlepsze tłumaczenie utworów Wisławy Szymborskiej na język rosyjski, białoruski, ukraiński

na język białoruski:
Марыя Мартысевіч/Maryja Martysievič (Mińsk)
Алесь Емяльянаў-Шыловіч/Aleś Jemialianau-Szyłowicz (Mińsk)
Ганна Янкута/Hanna Yankuta (Mińsk)
Мара Луцэвіч/Mara Łucewicz (Warszawa)
Марына Запартыка/Maryna Zapartyka (Ratomka)
Раман Шчэрбаў/Raman Shcherbau (Gdańsk)
Алег Лойка/Aleh Loika
Інэса Кур’ян /Inesa Kuryan (Mińsk)
Наталья Русецкая/Natalia Rusiecka (Lublin)
Воўчык Лазарчык/Wouczyk Lazarczyk (Warszawa)

na język ukraiński:
Андрій Савинець/Andrij Saweneć (Lublin)
Наталка Бельченко/Natalia Belczenko (Kijów)
Ярина Сенчишин/Yaryna Senchyshyn (Lwów)
Валерий Бутевич/Walery Butewicz (Warszawa)
Олег Коцарев/Oleh Kocarew (Charków)
Виктор Дмитрук/Wiktor Dmytruk (Lwów)
Анастасія (Тася) Живкова/Tasia Zhyvkova (Kijów)
Мірек Боднар/Mirek Bodnar (Ivano-Frankivsk)
Наталія Дьомова/Nataliya Diomova (Lwów)
Татьяна Коваленко/Tаtiana Kovalenko (Warszawa)

na język rosyjski:
Владимир Окунь/Vladimir Okun (Samara)
Валерий Тихонов/Valeriy Tikhonov (Kraków)
Александр Ситницкий и Елена Калявина/Aleksandr Sitnickiy i Elena Kaliavina (Mountain View, Kijów)
Борис Косенков/Boris Kosenkov (Kaliningrad)
Алексей Михеев/Aleksej Micheew (Moskwa)
Анастассия Векшина/Anastassija Vekshina (Gdańsk)
Вера Виногорова/Wera Winogorowa (Białystok)
Анатолий Ройтман/Anatol Roitman (Nowosybirsk)
Евгения Зимина/Evgeniya Zimina (Kostroma)
Софья Кобринская/Sofiya Kobrynska (Odessa)

Możliwość komentowania została wyłączona.