Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą” wydała książkę Wisławy Szymborskiej

okładka

Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą” wydała książkę: Wisława Szymborska „Na wieży Babel” wiersze Wisławy Szymborskiej w tłumaczeniu zwycięzców konkursu — rosyjskich, ukraińskich i białoruskich tłumaczy polskiej poezji.

Publikacja wydana przy wsparciu finansowym Fundacji PZU.

Książka powstała jako wynik konkursu na najlepsze tłumaczenia poezji Wisławy Szymborskiej na język rosyjski, białoruski i ukraiński.
Organizatorzy konkursu: Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą”, Instytut Książki, we współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej.

Więcej o konkursie w rozdziale Konkursy.

Możliwość komentowania została wyłączona.