Wernisaż Uładzimira Wisznieuskiego

Domek Miedziorytnika jest otwarty: wtorek, środa, czwartek – 13.00 – 17.00 i w soboty od 12.00 do 18.00.

21 października 2016 r. o godz. 17:00 w Domku Miedziorytnika odbędzie się wernisaż artysty Uładzimira Wisznieuskiego.

wisznieuski-zaproszenie-internetZobaczymy zachwycające prace graficzne, w których jak w eposie historycznym czy na starej rycinie spotkamy dawnych bohaterów, tajemnicze miasta, anioły.
To artysta na wskroś przesiąknięty miłością do własnej ziemi, erudyta o temperamencie szlacheckim, znakomity rysownik, grafik i rzeźbiarz.
Jest jednocześnie bardzo wymagającym nauczycielem akademickim, którego studenci się boją i żyć bez niego nie mogą.
To instytucja grafiki białoruskiej, wychowawca wielu pokoleń znakomitych artystów.

Uładzimir Wisznieuski

Ul_Wisznieuski_zdjecie-9Honorowy Akademik Grafiki Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych

Wiceprezydent Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych
Docent ds. Sztuk Pięknych

Urodził się w 1955 roku we wsi Bałotczyce (Rejon Słucki, Obwód Miński, Białoruś)
1966-1973 – Republikańska Szkoła Muzyczna i Sztuk Pięknych (Mińsk, Białoruś)
1973-1979 – Studia w Katedrze Grafiki Białoruskiego Państwowego Instytutu Teatru i Sztuk Pięknych (Mińsk, Białoruś)
Od 1988 – Wykładowca Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych
Od 1988 – Członek Białoruskiego Związku Artystów Plastyków

Wystawy Indywidualne:

Ul_Wisznieuski_zdjecie-02015 – Wystawa Grafiki w Galerii „Kryha”, Grodno, Białoruś
2015 – Jubileuszowa Wystawa Grafiki (60) w Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś
2012 – Wystawa Grafiki w Ambasadzie Czech, Mińsk, Białoruś
2008 – Wystawa Grafiki w ramach Dni Kultury Białoruskiej na Litwie, Galeria w Ratuszu Wileńskim, Wilno, Litwa
2007 – Wystawa Grafiki „Odrodzenie Kapeli Białoruskiej”, Mała Sala Białoruskiej Filharmonii Państwowej, Mińsk, Białoruś
2005 – Jubileuszowa Wystawa Grafiki (50) w Galerii Sztuki Połockiego Narodowego Historyczno-Kulturowego Muzeum–Rezerwatu, Połock, Białoruś
2005 – Jubileuszowa Wystawa Grafiki (50) w Muzeum Historyczno-Krajoznawczym, Słuck, Białoruś
2005 – Jubileuszowa Wystawa Grafiki (50) w Muzeum Historii i Kultury, Mińsk, Białoruś
2005 – Jubileuszowa Wystawa Grafiki (50) w Galerii „Kolegium”, Wrocław, Polska
2002 – Wystawa w Galerii „Terra des Hommes”, Mińsk, Białoruś
Ul_Wisznieuski_zdjecie-12002 – Wystawa „Białe Rysy na Czarnym Polu”, Galeria im. H. Waszczanki w Homlu, Białoruś
1999 – Wystawa Grafiki w Galerii Sztuki „Tradycja”, Swietłahorsk, Białoruś
1999 – Wystawa Grafiki w Galerii Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury, Gdańsk, Polska
1997 – Wystawa Grafiki w Galerii „Sztuka”, Mińsk, Białoruś
1995 – Wystawa Grafiki w Galerii „Rys”, Połock, Białoruś
1993 – Wystawa Grafiki w Galerii „U Mistrza”, Grodno, Białoruś

Najważniejsze Wystawy Zbiorowe:

2010 – Wystawa poświęcona 600-leciu Bitwy Grunwaldzkiej, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
Ul_Wisznieuski_zdjecie-22010 – Wystawa „ART BELARUS”, Galeria Sztuki „Rampa”, Warszawa, Polska
2010 – II Biennale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
2009 – Wystawa Grafiki, Galeria Sztuki Połockiego Narodowego Historyczno-Kulturowego Muzeum–Rezerwatu, Połock, Białoruś
2009 – II Międzynarodowe Biennale „Woda + Farba”, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
2008 – I Biennale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
2008 – Krajowa Wystawa Rysunku i Rzeźby, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
2008 – Krajowa Wystawa Bożonarodzeniowa, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
Ul_Wisznieuski_zdjecie-32007 – Wystawa poświęcona 125 Rocznicy Urodzin Maksima Bahdanowicza, Muzeum im. Maksima Bahdanowicza, Mińsk, Białoruś
2007 – Krajowa Wystawa „Kałasawiny”, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
2007 – Krajowa Wystawa Bożonarodzeniowa, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
2006 – Wystawa „Grafika 2006”, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
2005 – Wystawa „Piękno Ojczyzny”, Narodowe Muzeum Historii i Kultury, Mińsk, Białoruś
2005 – Wystawa „Białoruska Atlantyda”, Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś
2003 – Wystawa „Piękno Ojczyzny” poświęcona 750-leciu Koronacji Mendoga, Narodowe Muzeum Historii i Kultury, Mińsk, Białoruś
Ul_Wisznieuski_zdjecie-52002 – Wystawa „Białoruscy Artyści Współcześni”, Centrum Kultury Pierre’a Cardina, Paryż, Francja
2001-2002 – Wystawa „Niebo i Ziemia Ferdynanda”, Mińsk – Holszany – Wołożyn – Grodno – Baranowicze, Białoruś
2001 – Wystawa „DACH”, Berlin, Niemcy
2000 – Wystawa Grafiki Współczesnej Artystów Białoruskich na Litwie, Galeria Artystów Litewskich, Wilno, Litwa
2000 – Wystawa Grafiki Współczesnej Artystów Białoruskich, Hanower, Niemcy
2000 – Wystawa „Czas na białe cienie” poświęcona 270 Rocznicy Urodzin ostatniego Kanclerza WKL Joachima Chreptowicza, Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś
2000 – V Wystawa „LIT – ART”, Muzeum Narodowe, Mińsk, Białoruś
1999 – V Międzynarodowe Biennale Ilustracji „Złote Pióro Belgradu”, Galeria „Progres”, Belgrad, Jugosławia
Ul_Wisznieuski_zdjecie-61999 – Międzynarodowe Biennale Grafiki „Warna ’99”, Warna, Bułgaria
1999 – Х Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki „Łódź ’99”, Łódź, Polska
1998 – Wystawa „Szlak do Mickiewicza”, Muzeum Narodowe, Mińsk, Białoruś
1997 – I Krajowa Wystawa i Konkurs na ilustrację „Artysta i księga ’97”, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
1997 – Wystawa Grafiki w Muzeum Narodowym, Mińsk, Białoruś
1997 – XVI Biennale Ilustracji „ВІВ ’97”, Bratysława, Słowacja
1996 – Wystawa Grafiki w Galerii Sztuki „Tradycja”, Swietłahorsk, Białoruś
1996 – Wystawa „Współczesna Grafika Białoruska”, Muzeum Rzemiosł, Winterthur, Szwajcaria
1996 – Krajowa Wystawa Grafiki „Rycina ’96”, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
1996 – Wystawa oraz Prezentacja Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
Ul_Wisznieuski_zdjecie-71996 – Wystawa „BEL – ART – TRANSIT”, Galeria „SART”, Moskwa, Rosja
1995 – XVIІ Międzynarodowy Festiwal Grafiki Warsztatowej „KANAGAWA ’95”, Galeria Prefektury Kanagawa, Kanagawa, Japonia
1995 – Wystawa Spółki „Pogoń” „Odrodzenie ’95”, Mińsk, Białoruś
1995 – Wystawa poświęcona 50-leciu Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
1993 – Wystawa Grafiki, Solingen, Niemcy
1992 – Wystawa Sztuki Młodych, Linz, Austria
1992 – Wystawa „Białoruscy artyści w Bułgarii”, Sofia, Bułgaria
1992 – Wystawa „Pogoń w Wilnie”, Dni Kultury Białoruskiej na Litwie, Wilno, Litwa
Ul_Wisznieuski_zdjecie-81992 – Wystawa „Na Galerii”, Muzeum Narodowe, Mińsk, Białoruś
1991 – Wystawa „BelArt”, Warszawa, Polska
1991 – Wystawa „Grafika ’91”, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
1990 – I Biennale Grafiki Warsztatowej, Kaliningrad, Rosja
1990 – Wystawa w Centrum Ewangelicznym, Berlin, Niemcy
1990 – Międzynarodowy Plener Plastyczny, Berlin, Niemcy
1989 – Wystawa „Artysta i Ekologia”, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
1988 – VIІ Krajowa Wystawa „Sztuka Młodych ’88”, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś (III Nagroda)
1988 – Biennale Grafiki Warsztatowej „EX LIBRIS”, Pescara, Włochy
1988 – Wystawa poświęcona 50-leciu Białoruskiego Związku Artystów Plastyków, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
Ul_Wisznieuski_zdjecie-41987 – Krajowa Wystawa „Młodość Kraju”, Moskwa, ZSRR
1987 – Krajowa Wystawa „Kraj Sowietów” poświęcona 70-leciu Rewolucji Październikowej, Mińsk, Białoruś
1987 – V Krajowa Wystawa „EX LIBRIS”, Mińsk, Białoruś
1986 – Krajowa Wystawa „Sztuka Młodych ’86”, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś (II Nagroda)
1986 – Krajowa Wystawa „Mistrzowie Kultury w Walce o Pokój”, Mińsk, Białoruś
1983 – Krajowa Wystawa „Młodość Republiki”, Mińsk, Białoruś
1982 – Krajowa Wystawa poświęcona 100 Rocznicy Urodzin Janki Kupały i Jakuba Kołasa, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
1981 – Krajowa Wystawa poświęcona 90 Rocznicy Urodzin Maksima Bahdanowicza, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
1976 – Krajowa Wystawa poświęcona 100 Rocznicy Urodzin Ciotki (Ałaizy Paszkiewicz), Galeria Związku Artystów Plastyków ZSRR, Mińsk, Białoruś

Prace znajdują się w zbiorach następujących instytucji:

Muzeum Narodowe Republiki Białoruś; Muzeum Sztuki Współczesnej Republiki Białoruś; Mohylewskie Obwodowe Muzeum Sztuk Pięknych im. P. Maslenikawa (Białoruś); Galeria im. H. Waszczanki w Homlu (Białoruś); Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Ossolineum) we Wrocławiu (Polska); Muzeum Współczesnej Sztuki Rosyjskiej w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone); Biblioteka Publiczna im. M. Sałtykowa-Szczedrina w Petersburgu (Rosja); Miejska Galerii Sztuki w Łodzi (Polska); Galeria Sztuki Prefektury Kanagawa (Japonia); Galeria „SART” w Moskwie (Rosja), oraz w zbiorach prywatnych.

Możliwość komentowania została wyłączona.