Lista gości Dni Pamięci Natalii Gorbaniewskiej 2016

Igor Belov – poeta, tłumacz (z polskiego, ukraińskiego, białoruskiego), laureat wielu nagród i konkursów literackich i tłumaczeniowych. Autor dwóch książek poetyckich. Członek rosyjskiego PEN-clubu. Mieszka w Warszawie.

Aleksey Bogantsev – historyk, doktor nauk historycznych, wykładowca.

Mirosław Chojecki – polski wydawca, działacz opozycji w PRL, producent filmowy. W marcu 1968 uczestniczył w strajku studentów na Politechnice Warszawskiej, w czerwcu 1976 należał do uczestników akcji pomocy represjonowanym robotnikom Ursusa i Radomia. W tym samym roku znalazł się wśród organizatorów Komitetu Obrony Robotników. Zajął się niezależną działalnością wydawniczą, odpowiadał za powielanie Komunikatu „KOR” i Biuletynu Informacyjnego „KOR”. We wrześniu 1977 stworzył Niezależną Oficynę Wydawniczą „NOWa”, największe działające poza cenzurą wydawnictwo. Jest inicjatorem i prezesem honorowym Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Wiktor Feinberg – działacz ruchu dysydenckiego w ZSSR, jeden z uczestników “Demonstracji siedmiu” na Placu Czerwonym w 1968 r. przeciwko wprowadzeniu wojsk radzieckich do Czechosłowackiej Republiki, w wyniku czego został aresztowany, przebywał na przymusowym leczeniu w zakładzie psychiatrycznym w latach 1969-1973. Po uwolnieniu z zakładu psychiatrycznego w 1974 wyjechał na Zachód. Opublikował tam swoje przeżycia z pobytu z zakładzie, demaskujące psychiatrię ZSRR jako narzędzie systemu totalitarnego w walce z przeciwnikami ustroju; inicjator ruchu „САРА” – Campaign Against Psychiatric Abuses for Political Purposes; podczas I wojny w Czeczenii jeździł do Czeczenii jako obrońca praw człowieka.

Grzegorz Gauden – polski dziennikarz prasowy i radiowy, w latach 2004–2006 redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”, a w latach 2008–2016 dyrektor Instytutu Książki.

Zbigniew Grzegorz Gluza – polski dziennikarz, redaktor i wydawca, twórca Ośrodka Karta, działacz opozycji w okresie PRL. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika historycznego „Karta”. Jest inicjatorem programów, takich jak „Wspólne Miejsce – Europa Wschodnia”, „Indeks Represjonowanych” czy „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”, pomysłodawcą słowników biograficznych opozycjonistów i dysydentów, współinicjatorem Domu Spotkań z Historią i przewodniczącym jego rady programowej (od 2006), współzałożycielem Rady Archiwów Społecznych.

Nikita Kuznetsov – tłumacz języka rosyjskiego, autor czasopisma „Nowaja Polsza”.

Masza Makarowa – dziennikarka, aktywistka, Rosjanka. Redaktorka naczelna rosyjskojęzycznej wersji portalu Eastbook, wcześniej – dziennikarka Polskiego Radia. Działaczka stowarzyszenia „Za Wolną Rosję”. W centrum jej zainteresowań znajduje się działalność opozycji rosyjskiej, ruchu protestacyjnego oraz aktywność obywatelska w Rosji i Polsce, a także stosunki polsko-rosyjskie i polska polityka. Pisze książkę o Żydach z Birobidżanu i wspólnotach birobidżańskich w Izraelu.

Karol Modzelewski – W 2007 otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za badania nad historią powstawania tożsamości europejskiej odkrywające znaczenie tradycji przedchrześcijańskiej i wielokulturowej dla współczesnego pojęcia Europy przedstawione w dziele Barbarzyńska Europa. W 2009 został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2014 za autobiografię Zajeździmy kobyłę historii otrzymał Nagrodę Literacką „Nike”. Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego oraz wyróżnienie jury Nagrody im. Jerzego Giedroycia. W tym samym roku otrzymał Nagrodę im. księdza Józefa Tischnera. Jest honorowym obywatelem Sobótki (2012) oraz Wrocławia (2016).

Lew Oborin – poeta, tłumacz, krytyk literacki. Redaktor czasopisma „Rolling Stone Russia”. Autor dwóch książek poetyckich. Publikował swoje wiersze w wielu wydaniach rosyjskich i zagranicznych. Jest laureatem konkursów na najlepsze tłumaczenia poezji Czesława Miłosza (2011) i Tadeusza Różewicza (2013).

Zofia Romaszewska – polska działaczka społeczna, uczestniczka opozycji demokratycznej w PRL. Współtwórczyni Biura Interwencyjnego KSS „KOR” i Radia „Solidarność”, w Biuletynie Informacyjnym KSS „KOR” redagowała dział „Praworządność”. Uniknęła internowania po ogłoszeniu stanu wojennego, działała w ukryciu, razem z mężem organizowała konspiracyjne warszawskie Radio „Solidarność”. 17 lutego 1983 za działalność opozycyjną skazana na karę 3 lat pozbawienia wolności, zwolniona na mocy amnestii w lipcu 1983. Od 1986 do 1989 działała w Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”.

Agnieszka Romaszewska-Guzy – polska dziennikarka prasowa i telewizyjna, dyrektor Biełsat TV, od 2011 wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana na pięć miesięcy. Do 1989 współpracowała z ruchem opozycyjnym, uczestniczyła m.in. w Ruchu Wolność i Pokój. Od 1998 do 2004 zasiadała w zarządzie głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w kadencji 2011–2014i ponownie w kadencji 2014-2017.

Lew Szlosberg – rosyjski deputowany, lider regionalnego oddziału partii „Jabłoko” (Pskow), obrońca praw człowieka, dziennikarz, redaktor naczelny gazety „Pskowskaja Gubernija”. Laureat nagrody Moskiewskiej Grupy Helsińskiej (2014).

Wiktor Szenderowicz – rosyjski opozycyjny wobec prezydenckiej administracji dziennikarz, satyryk, prezenter telewizyjny i radiowy. Szenderowicz należy do najostrzejszych krytyków prezydenckiej administracji. Od 2004 roku należy do Komitetu-2008 – organizacji skupiającej liderów opozycji. Autor wielu książek, programów radiowych i telewizyjnych (RTVi, Radio Wolna Europa, Echo Moskwy i t.d.).

Kirill Sacharnow, Ksenia Sacharnowa – reżyserzy programu  “Paralele. Wydarzenia. Ludzie” poświęconego ruchowi dysydenckiemu w Związku Radzieckim (we współpracy z Fundacją Andrieja Sacharowa i Natellą Boltianską). Twórcy filmów „5 minut wolności” oraz „Nie jestem bohaterką”, poświęconych życiu Natalii Gorbaniewskiej.

Michaił Sokołow — dziennikarz, korespondent, doktor nauk historycznych, autor i prowadzący programów radiowych w  Radiu Wolna Europa, autor wielu prac z historii rosyjskiej emigracji XX stulecia.

Petruška Šustrova – czeska opozycjonistka, dziennikarka, tłumaczka, sygnatariuszka karty 77, a potem przez krótki czas wiceminister bezpieki w rządzie Czechosłowacji, współtwórczyni Solidarności Polsko-Czeskiej.

Władimir Tolc — rosyjski historyk i dziennikarz. Uczestniczył w przygotowaniu materiałów dla “Kroniki wydarzeń bieżących”. Obecnie jest redaktorem rosyjskiego działu Radia Wolna Europa.

Ludmiła Ulicka – rosyjska pisarka i scenarzystka, działaczka społeczna, założycielka Ligi wyborców.  Autorka książki “Poetka. Księga o pamięci. Natalia Gorbaniewska”, która ukazała się w 2014 r. Laureatka nagród: Prix Médicis w 1994, Rosyjska Nagroda Bookera w 2001, Wielka Księga w 2007 i Grinzane Cavour Prize w 2008.

Natalia Woroszylska – filolog, tłumaczka literatury rosyjskiej, dziennikarka radiowa; córka Wiktora Woroszylskiego – polskiego poety, prozaika, tłumacza i recenzenta filmowego. Przez ponad 10 lat była nauczycielką języka rosyjskiego. W latach 1993-1997 pracowała jako wicedyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie. Od 1998 roku do 2016 roku kierowała redakcją rosyjską Polskiego Radia dla Zagranicy.

Możliwość komentowania została wyłączona.