Wystawa „Wrocław dla Białorusi”

W ramach X Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej działa wystawa „Wrocław dla Białorusi” w Centrum Historii Zajezdnia.

W ramach X Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej działa wystawa „Wrocław dla Białorusi” w Centrum Historii Zajezdnia. Na otwarciu wystawy gościliśmy honorowych gości Swiatłanę Cichanouską, Tatzianę Chomicz  (siostra więzionej Maryji Kalesnikawaj) i Wołhę Kawalkową.

Wystawa Wrocław dla Białorusi jest jednocześnie lokalną kroniką protestu przeciwko przemocy, niesprawiedliwości i upokorzeniu, jak też pięknym, wzruszającym, przywracającym nadzieję przykładem ludzkiej solidarności, szczerości i bezinteresowności. Bo takimi właśnie były wydarzenia na Białorusi z ostatniego roku – świętem wyzwolenia
od wieloletniej dyktatury oraz tragicznym przykładem tego, na co jest gotów Aleksander Łukaszenko i jego poplecznicy, żeby po kolejnych sfałszowanych wyborach, nadal pozostawać u władzy. 

Zdjęcia i plakaty, które zobaczycie, są dowodem na to, że Białorusini, którym przyszło mieszkać we Wrocławiu, pamiętają o swoich korzeniach, a nasi rodacy w kraju mogą liczyć na zrozumienie, współczucie i rzeczywistą pomoc. Stąd Wrocław dla Białorusi jest nie tylko
i nie tyle o polityce, co o ludziach. Wszystkich tych, którzy poświęcali swoje siły i czas,
żeby zmiany, których tak pragniemy, stały się możliwe. O tych, którzy śmiało wyrażali swój sprzeciw, pisali listy do więźniów politycznych, zbierali pieniądze na potrzeby prześladowanych, alarmowali organizacje międzynarodowe i zwracali oczy całego świata
w kierunku Białorusi. Wreszcie tworzyli plakaty, z którymi, bez względu na pogodę, gromadzili się pod Pręgierzem, żeby poznać się bliżej i przekuć poczucie bezradności
na konkretne działanie. 

Przed otwarciem wystawy liczba przeprowadzonych przez białoruską diasporę
we Wrocławiu akcji zbliżała się do dwustu. Jesteśmy przekonani, że każda z nich miała sens oraz z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i nadal chcą wspierać. Bo i my nie zamierzamy przestawać, dopóki Białoruś nie stanie się wolnym, demokratycznym, praworządnym, szanującym swych obywateli krajem. Krajem, na który Białorusini sobie zasłużyli, czego dowodem ich uparta walka o lepsze jutro w wielkiej europejskiej rodzinie.

Zdjęcie Mikołaj Puchok

Comments are closed.