SPEKTAKL AUGUST

SPEKTAKL AUGUST
🗓 Kiedy: 1 października 2023
⏰ Godzina: 19:00-20:00
🗺 Gdzie: Centrum Sztuk Performatywnych, Piekarnia, ul. Księcia Witolda 62/70, Wrocław
✅ spektakl po białorusku, z napisami w języku polskim
❗️ Wstęp wolny ❗️
➡️Spektakl powstał dzięki finansowaniu Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego
BY teatr to projekt teatralny w Warszawie, który skupia dramaturgów, reżyserów, aktorów, artystów i innych ludzi teatru, którzy musieli opuścić Białoruś. Projekty BY teatru powstają w koprodukcjach z polskimi partnerami w ich przestrzeniach – taka forma współpracy wzmacnia wielokulturowość, którą zakłada koncepcja projektu. Zachowując swoją białoruską tożsamość i język, wstępujemy w dialog z kulturą kraju, który nas przyjął. Wszystkie projekty powstają na bazie współczesnej dramaturgii białoruskiej (po białorusku, z polskimi napisami). Kluczową częścią projektu jest stworzenie bazy współczesnej białoruskiej dramaturgii i jej tłumaczeń na inne języki. Mamy nadzieję, że BY teatr stanie się punktem skupiającym współczesną, wolną białoruską kulturę, połączy ekspatów z Białorusi i wszystkich, kogo interesuje białoruska kultura na emigracji.
Spektakl AUGUST (pol. SIERPIEŃ) – to pierwsze wydarzenie, od którego 25 marca 2023 roku w Dzień Niepodległości Białorusi zaczyna swoją działalność BY teatr. Kolektyw twórczy spektaklu występuje jako grupa anonimowych artystów ze względów bezpieczeństwa, nie tylko swojego, ale w pierwszej kolejności swoich bliskich, którzy pozostali na Białorusi.
Na przykładzie zwyczajnej białoruskiej rodziny w spektaklu przyglądamy się wydarzeniom i protestom 2020 roku na Białorusi, badamy kolektywną traumę białoruskiego społeczeństwa, która musi zostać uświadomiona i przepracowana, żeby wewnętrznie przeżyć ten niekończący się sierpień (dla wielu osób, które zostały w kraju, nadal się nie skończył) i iść do przodu drogą przemian. Oś dramaturgiczna tekstu jest skoncentrowana na relacjach pomiędzy obywatelami a opresyjnym państwem, konfliktach społecznych, osobistych wyborach osób, które brały udział w protestach przeciwko dyktaturze i konsekwencjach tego wyboru z perspektywy 2023 roku.

📣 📣 📣 📣 📣 📣 📣 📣 📣 📣 📣 📣 📣
‼️ Organizatorzy XI Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej we Wrocławiu zapraszają do wzięcia udziału w akcji wsparcia więźniów politycznych poprzez CEGIEŁKĘ – wpłatę środków na konto Stowarzyszenia Białoruski Związek Solidarności. Wszystkie środki zebrane za pośrednictwem organizacji Dissidentby zostaną przeznaczone na paczki, które otrzymają więźniowie w miejscu zatrzymania, a także na przelewy – na pokrycie wszelkich kosztów. Duży transfer do więzienia (50 kg) kosztuje 287,20 USD! Pomóżmy wspólnie zaspokoić podstawowe potrzeby więźniów politycznych!
Jak przekazać darowiznę:
👉 Zapłać BLIKIEM https://vuyap.com/15a2 (anonimowo)
👉Zrealizuj przelew tradycyjny na konto
STOWARZYSZENIE BIAŁORUSKI ZWIĄZEK SOLIDARNOŚCI:
96 1090 2499 0000 0001 4782 6382
BUKOWICE 32 56-120 BRZEG DOLNY
Tytuł: Darowizna na cele statutowe. Dysydentby.
(Nazwa wpłaty ma znaczenie, jeśli chcesz odliczyć podatek PIT w 2023 roku).

BY
Спектакль AUGUST
🗓 Калі: 1 кастрычніка 2023 (нядзеля)
⏰ Час: 19:00-20:00
🗺 Дзе: Centrum Sztuk Performatywnych, Piekarnia, ul. Księcia Witolda 62/70, Wrocław
❗️ Уваход ВОЛЬНЫ ❗️
➡️Спектакль паўстаў дзякуючы фінансаванню Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

BY teatr – гэта тэатральнае бюро ў Варшаве, якое аб’ядноўвае драматургаў, рэжысёраў, актораў, мастакоў і іншых людзей тэатра, якія былі змушаны пакінуць Беларусь. Праекты BY teatr ствараюцца ў капрадукцыі з польскімі партнёрамі ў іх прасторах – такая форма ўзаемадзеяння адпавядае прынцыпу мультыкультуралізму, закладзенаму ў канцэпцыі праекта. Захоўваючы свой твар, беларускую ідэнтычнасць і мову, мы ўступаем у дыялог з культурай краіны, якая нас прыняла. Усе праекты ствараюцца на аснове сучаснай драматургіі Беларусі (на беларускай мове з польскімі субтытрамі). Абавязковая частка праекта – стварэнне базы тэкстаў сучаснай беларускай драматургіі і яе перакладаў на замежныя мовы. Мы спадзяемся, што BY teatr стане цэнтрам вольнай сучаснай беларускай культуры, аб’яднае экспатаў з Беларусі і ўсіх, каму можа быць цікавая беларуская культура за мяжой.
Спектакль AUGUST – першая падзея, з якой 25 сакавіка 2023 года, у Дзень Волі, дзень  Незалежнасці Беларусі, пачынае сваю дзейнасць BY teatr. Творчы калектыў спектакля выступае як суполка ананімных мастакоў – з меркаванняў бяспекі, не толькі сваёй, але найперш сваіх родных, якія засталіся ў Беларусі.
На прыкладзе звычайнай беларускай сям’і ў спектаклі разглядаюцца падзеі пратэстаў 2020 года ў Беларусі і даследуецца калектыўная траўма беларускага грамадства, якую неабходна ўсвядоміць і прапрацаваць, каб унутрана перажыць гэты бясконцы жнівень (так і не скончаны дагэтуль для многіх людзей, якія засталіся ў краіне) і рухацца наперад па шляху перамен. Драматургічны стрыжань тэксту – гэта адносіны паміж грамадзянінам і дэспатычнай дзяржавай, сацыяльныя канфлікты, асабістыя выбары тых, хто ўдзельнічаў у пратэстах супраць дыктатуры, і наступствах гэтага выбару з перспектывы 2023 года.
📣 📣 📣 📣 📣 📣 📣 📣 📣 📣 📣 📣 📣
‼️ Арганізатары XI Фестывалю Незалежнай Беларускай Культуры ва Уроцлаве прапануюць падтрымаць палітвязняў ахвяруючы сродкі на рахунак Суполкі Беларусаў Уроцлава (Stowarzyszenie Białoruski Związek Solidarności). Усе сабраныя сродкі праз Dissidentby будуць накіраваныя на перадачы/пасылакі у месцы зняволення. Вялікая перадача ў калонію на 50 кг каштуе 287.20 $! Давайце дапаможам закрыць базавыя патрэбы палітвязняў разам!
Як можна перадаць ахвяраванні:
👉 Заплаціць BLIK https://vuyap.com/15a2 (мы не ўбачым, ад каго ахвяраванні, калі каму важная ананімнасць)
👉 Зрабіць традыцыйны перавод на рахунак
STOWARZYSZENIE BIAŁORUSKI ZWIĄZEK SOLIDARNOŚCI:
96 1090 2499 0000 0001 4782 6382
BUKOWICE 32 56-120 BRZEG DOLNY
Tytułem: Darowizna na cele statutowe. Dissidentby.
(Назва плацяжа важная, калі Вы хочаце адлічыць падатак PIT у 2023).

Możliwość komentowania została wyłączona.