Ogłoszenie Konkursu

KONKURS NA NAJLEPSZE TŁUMACZENIA MIŁOSZA DLA ROSYJSKICH TŁUMACZY

Polski Instytut Książki wspólnie z Fundacją „Za Wolność Waszą i Naszą” ogłasza konkurs na najlepsze tłumaczenia Czesława Miłosza, poświęcony setnym urodzinom poety.

Skład jury: Igor Belov, Tomas Venclova, Natalia Gorbaniewska (przewodnicząca), Adam Pomorski, Andrzej Hadanovič.

Teksty wierszy i kilka fragmentów prozy, proponowanych do tłumaczenia, można znaleźć na oficjalnej stronie:
http://zawolnosc.eu/milosz-konkurs/wiersze/
http://zawolnosc.eu/milosz-konkurs/proza/

Każdy uczestnik konkursu musi wysłać od 3 do 10 przetłumaczonych wierszy zaproponowanych przez Instytut Książki oraz od 1 do 3 tłumaczeń zaproponowanych fragmentów prozy.

Tłumaczenia powinny być wysyłane na e-mail:
milosz.konkurs@gmail.com

Termin przesłania tłumaczeń – 30 listopada 2011 roku.

Wyniki zostaną ogłoszone 2 grudnia 2011 i umieszczone na stronie internetowej Instytutu Książki. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w połowie grudnia w ambasadzie Rzeczypospolitej Polski w Moskwie.

Zwycięzcy otrzymają następujące nagrody:
1 miejsce – 50 000 rubli.
2 miejsce – 30 000 rubli.
3 miejsce – 20 000 rubli.

Najlepsze tłumaczenia uczestników konkursu (Top-10) zostaną włączone do zbioru, który ukaże się w 2012 roku i zostanie zaprezentowany w Moskwie i Krakowie. Dla grupy zwycięzców zostaną zorganizowane warsztaty tłumaczeniowe w Polsce.

Rosyjskojęzyczna wersja ogłoszenia.