Aktualności

Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą” wydała książkę Wisławy Szymborskiej

„Na wieży Babel” wiersze Wisławy Szymborskiej w tłumaczeniu zwycięzców konkursu — rosyjskich, ukraińskich i białoruskich tłumaczy polskiej poezji

Шымборска ў перакладах: наўздагон аднаму конкурсу

Артыкул Андрэя Хадановіча аб конкурсе мастацкіх перакладаў паэзіі славутай польскай набэлісткі

Заметки члена жюри

Статья Игоря Белова о Международном конкурсе на лучший перевод поэзии
Виславы Шимборской на русский, белорусский или украинский язык для „Новой Польши”

Fotorelacja z ceremonii wręczenia nagród laureatom konkursu

19 grudnia 2015 roku we Wrocławiu odbyła się ceremonia wręczenia nagród laureatom konkursu na najlepsze tłumaczenia poezji Wisławy Szymborskiej na języki białoruski, rosyjski, ukraiński. Autor zdjęć: Katarzyna Cebula.

Tłumaczenia finalistów

Konkurs na najlepsze tłumaczenia poezji Wisławy Szymborskiej na język rosyjski, białoruski, ukraiński.