Tydzień Niezależnej Kultury Białoruskiej we Wrocławiu 2011 r.

30 maja – 5 czerwca 2011 r. we Wrocławiu odbył się Festiwal w ramach projektu „Tydzień Kultury Białoruskiej we Wrocławiu”.

Podczas Festiwalu zorganizowano następujące imprezy:

Występy gościnne zespołu teatralnego „Prowincja”  z Grodna. Wystawienie dwukrotne sztuki wybitnego czeskiego pisarza Franca Kafki „Prowincja”.

Dwa Koncerty zespołu muzycznego ”Recha”.

7-dniowa wystawa prac członków niezależnego stowarzyszenia malarzy białoruskich „Pohonia”, połączona ze sprzedażą ich obrazów.

Wieczór „Solidarni z Białorusią” z udziałem Aleksandra Milinkiewicza, Inny Kulej, Alakseja Maraczkina i innych liderów opozycji białoruskiej.

Wieczór literacki z udziałem wybitnego poety, laureata ubiegłorocznej nagrody literackiej „Europejski poeta wolności” Włodzimierza Orłowa.

Wieczór polsko-białoruski pt. „Polska Białoruś” z udziałem Angeliki Borys, Tadeusza Gawina i kilku innych przedstawicieli nieuznawanego przez władze białoruskie „Związku Polaków Białorusi”.

Projekt został przeprowadzony wspólnie z opozycyjnym wobec obecnego reżymu ruchem „Za Wolność” pod kierownictwem Aleksandra Milinkiewicza. Zagwarantowało to zaproszenie do Wrocławia rzeczywiście najlepszych przedstawicieli niezależnej kultury białoruskiej.