19.06.2021

drugi dzień (sobota):

[PL]

X Festiwal Niezależnej Kultury Białoruskiej we Wrocławiu w DCF – Dolnośląskie Centrum Filmowe

„Białoruska wycinanka”, warsztaty z Alexandrą Konofalską (Hol na parterze)

„Lalki papierowe w białoruskich strojach ludowych”, warsztaty z Aleną Haponik (Hol na parterze)

Teatralne czytanie sztuki białoruskiej przygotowane przez wrocławską diasporę (Piano-bar)

czytanie w języku białoruskim, zapowiedź w języku polskim

„Głosy wolności”, wieczór poetycko-muzyczny (Piano-bar)

    wydarzenie w językach: białoruskim, polskim i rosyjskim

„Jezioro radości”, film Aliakseia Paluyana (sala Lalka)

    film w języku rosyjskim z angielskimi napisami

 

Podczas Festiwalu przeprowadzono dwie akcji: 

[BY]

19 чэрвеня 2021 года, другі дзень (субота)

X Festiwal Niezależnej Kultury Białoruskiej we Wrocławiu у DCF – Dolnośląskie Centrum Filmowe

„Беларуская выцінанка” – майстар-клас з  Аляксандрай Канафальскай

“Папяровыя лялькі ў беларускіх народных касцюмах” з Аленай Гапонік

Тэатральнае чытанне беларускіх мастацкіх твораў падрыхтаванае ўроцлаўскай дыяспарай

„Галасы Свабоды” – паэтычна-музычны вечар

„Возера радасці” фільм Аляксея Палуяна

 

Падчас фестывалю былі праведзены дзве акцыі: