Wyniki konkursu na najlepsze tłumaczenia Czesława Miłosza

W związku z zakończeniem międzynarodowego konkursu na najlepsze tłumaczenia Czesława Miłosza 12 grudnia 2011 r. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej w Moskwie odbyła się ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom.

Finalistów konkursu, członków jury i licznych zaproszonych gości ciepło przywitał Ambasador RP Wojciech Zajączkowski. W swoim powitalnym słowie Pan Ambasador podkreślił znaczenie konkursu dla lepszego wzajemnego zrozumienia  rosyjskiego i polskiego społeczeństwa.

W przeddzień ceremonii jury konkursu w składzie: Natalii Gorbaniewskej (przewodnicząca), Tomasa Venclovy, Adama Pomorskiego, Igora Belova, Andrzeja Hadanovicza, po długotrwałych debatach zadecydowało wręczyć jedną pierwszą i dwie drugie nagrody, rezygnując z trzeciej.

Laureaci konkursu na najlepsze tłumaczenia Czesława Miłosza:

  • Igor BULATOWSKI (Sankt-Petersburg, Rosja) – pierwsza nagroda, 50 000 ros. rubli;
  • Jarosława ANANKO (Czerweń, Białoruś) i Henryk KIRSZBAUM (Bad Abbach, Niemcy) – druga nagroda, 25 000 ros. rubli;
  • Tatiana DUBININA (Moskwa, Rosja) – druga nagroda, 25 000 ros. rubli.

Nagrody laureatom wręczył Grzegorz Gauden, Dyrektor Instytutu Książki, razem z Natalią Gorbaniewską, przewodniczącą konkursu i Prof. Mikołajem Iwanowem, Prezesem Fundacji „Za Wolność Waszą i Naszą”.

Uroczystość miała przedłużenie w poetyckiej kawiarni „Bielingwa”, gdzie przed moskiewską publicznością wystąpili finaliści, laureaci oraz członkowie jury konkursu. Odbyło się prawdziwe święto poezji. Czytano najlepsze tłumaczenia Czesława Milosza oraz własne utwory uczestników i członków jury konkursu.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.