Finaliści konkursu na najlepsze tłumaczenia twórczości Tadeusza Różewicza

Międzynarodowy konkurs ogłoszony przez Polski Instytut Książki wspólnie z Fundacją „Za Wolność Waszą i Naszą” na najlepsze tłumaczenia Tadeusza Różewicza 2013 wywołał ogromne zainteresowanie na całym świecie. Wśród 122 uczestników byli zarówno zawodowi literaci, jak i ci, którzy po raz pierwszy spróbowali tłumaczyć poezję wielkiego polskiego poety.

Konkurs na najlepsze tłumaczenia Tadeusza Różewicza 2013 powtórzył sukces Konkursu na najlepsze tłumaczenia Czesława Miłosza 2011, w którym wzięli udział 120 uczestników. Cieszymy się, że po raz kolejny  w konkursie uczestniczyli tłumacze znani z poprzedniego konkursu. Z listów uczestników dowiadujemy się, że tłumaczenia utworów żyją dalszym życiem, dostają odznaczenia na kolejnych konkursach. Do ich utworów sięgają także osoby polskiego pochodzenia, niemówiące na co dzień po polsku.

Geografia uczestników konkursu i wielbicieli Tadeusza Różewicza nie ma granic i przedstawia się następująco: Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Niemcy, Izrael, Łotwa, Litwa, Polska, Federacja Rosyjska, Ukraina.

W ciągu dwóch miesięcy na adres mailowy Fundacji „Za Wolność Waszą i Naszą” wpłynęło ponad 840 przetłumaczonych na język rosyjski wiersze poety, które zostały zarejestrowane, oznaczone kodem i wysłane międzynarodowemu Jury w składzie: Natalia Gorbaniewskaja (przewodnicząca), Adam Pomorski, Andrej Chadanowicz, Igor Belov, Jerzy Czech.

Zwycięzcy Konkursu na najlepsze tłumaczenie poezji Tadeusza Różewicza na język rosyjski

1. Jarosława Ananka (Mińsk-Berlin), Heinrich Kirschbaum (Berlin)

2. Anastazja Wekszyna (Moskwa)

3. Wera Winagorowa (St. Petersburg-Białystok)

4. Helena Kalavina (Kijów), Aleksander Sitnicki (USA)

5. Sofia Kobrinskaja (Odessa)

6. Lew Oborin (Moskwa)

7. Władimir Okuń (Samara)

8. Katerina Polanskaja (St. Petersburg)

9. Konstantin Rusanow (Nikolajew)

10. Olga Czałaja (Wrocław)

Możliwość komentowania została wyłączona.