DYSKUSJA OTWARTA

Projekt „Pofestiwalowe rozmowy o Białorusi” ma obecnie szczególne znaczenie. Po „rewolucji godności” w 2020 roku Wrocław stał się jednym z najważniejszych centrów emigracji politycznej z kraju, który nadal pozostaje w rękach dyktatorskiego reżymu Aleksandra Łukaszenki. Sukces XI edycji Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej „Razem-Lepiej” (1-8.10.2023) stanowi dowód na duże zapotrzebowanie mieszkających we Wrocławiu Białorusinów, Polaków i przedstawicieli innych narodowości na projekty edukacyjne z elementami dyskusji i żywej wymiany poglądów. Dlatego proponujemy przygotowanie czterech publicznych dyskusji z udziałem polskich i białoruskich ekspertów z dziedzin kultury, historii oraz polityki.

Terminy i tematy otwartych dyskusji:
🍁 10 listopada 2023 (piątek), 18:00
Dyskusja pt. Kultura białoruska jako inspiracja i narzędzie zmian z udziałem Marka Stanielewicza
Moderator: prof. Mikołaj Iwanow
📍 Przejście Dialogu, ul. Świdnicka 19

🍁 15 listopada 2023 (środa), 18:00
Dyskusja pt. Kim jesteśmy Białorusini? z udziałem Uładzimira Nieklajewa
Moderator: prof. Mikołaj Iwanow
📍 Przejście Dialogu, ul. Świdnicka 19

🍁 22 listopada 2023 (środa), 18:00
Dyskusja pt. Droga ku niepodległości. Druga białorusizacja (1990-1995)
z udziałem prof. Mikołaja Iwanowa oraz prof. Wiktara Shadurskiego
📍 Przejście Dialogu, ul. Świdnicka 19,

🍁 29 listopada 2023 (środa),
Dyskusja pt. Etapy walki. My a Zachód, my a Ruskij mir. Co jutro, kiedy? z udziałem Aleksandra Milinkiewicza.
Moderator: Radosław Poraj-Różecki
📍 Przejście Dialogu, ul. Świdnicka 19

Zapraszamy wszystkich do udziału w otwartych dyskusjach. Zadawajcie pytania podczas spotkań, piszcie w komentarzach (lub w prywatnych wiadomościach).

Otwarte dyskusje mają na celu:
✔️ ️ wzmocnienie integracji Białorusinów z polskim społeczeństwem,
✔️ ️ dzielenie się wiedzą o historii, kulturze, dziedzictwie i współczesnych wydarzeniach na Białorusi,
✔️ ️ zapewnienie poczucia wspólnoty wśród tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju i mieszkają we Wrocławiu,
✔️ ️ zwalczanie stereotypów, ksenofobii i innych negatywnych zjawisk, które uniemożliwiają budowanie więzi międzykulturowych, w duchu poszanowania różnic narodowych i kulturowych.

razemlepiej – sloganem rozmów pozostaje hasło XI Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej, który odbył się we Wrocławiu w dniach 1-8 października 2023 r. (Link do raportu z Festiwalu).


Kontynuujmy rozmowy o Białorusi, aby szybciej nastąpiły zmiany, ponieważ #razemlepiej
Projekt jest realizowany przez Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą”.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Centrum Mieroszewskiego w ramach Konkursu na rzecz dialogu i porozumienia Polaków z narodami Europy Wschodniej.
Współorganizatorzy: Суполка Беларусаў Уроцлава. Stowarzyszenie Białoruski Związek Solidarności Przejście Dialogu

Możliwość komentowania została wyłączona.