GALERIA. XI Festiwal Niezależnej Kultury Białoruskiej we Wrocławiu

1.10.2023 DZIEŃ PIERWSZY

Akcja Solidarności z Ukrainą i
więźniami politycznymi na Białorusi

Spotkanie ze SWIATŁANĄ CICHANOUSKĄ

Spektakl «AUGUST»

4.10.2023 DZIEŃ DRUGI

WYSTAWA FOTOGRAFII «Pociąg Mińsk-Wrocław»

WIECZÓR poetycko-literacki z ULADZIMIRAM NIAKLAJEVYM, spotkanie wokół książki «SAM»

5.10.2023 DZIEŃ TRZECI

OTWARCIE WYSTAWY Alexandry Konofalskiej

SPOTKANIE WOKÓŁ KSIĄŻKI «CELA 18»

6.10.2023 DZIEŃ CZWARTY

POKAZ FILMU pt. «Na żywo»

DEBATA pt. «Polacy o Białorusinach,
Białorusini o Polakach»

7.10.2023 DZIEŃ PIĄTY

WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

SPACER Z PRZEWODNIKIEM po białoruskich miejscach Wrocławia

WARSZTATY «Realizacja własnego pomysłu -krok po kroku». «RAZEM-LEPIEJ» – przestrzeń na
przedstawienie białoruskich inicjatyw

MOVA NANOVA z Kaciarynaj Vadanosavaj «Białoruski strój ludowy: od butów do namitki»

Występy białoruskich teatrów amatorskich
«DOTYK» i «U WOBRAZIE»

8.10.2023 DZIEŃ SZÓSTY

SPACER Z PRZEWODNIKIEM po białoruskich miejscach Wrocławia

Koncert zespołu ludowego «LETAPIS» i Białoruskie tańce ludowe

KONCERT «KRAJ» Kaciaryny Vadanosavaj i Alexandry Konofalskiej