WARSZTATY

PL | BY

1. LALKI PAPIEROWE W BIAŁORUSKICH STROJACH LUDOWYCH Z ALENĄ HAPONIK

Dzieci dowiedzą się o różnych elementach białoruskich strojów, ich nazwach w języku białoruskim. Uczestnicy warsztatów również poznają, że dla wzoru ornamentu  wykorzystywane są proste kształty i linie, a każda ozdoba jest budowana zgodnie z pewnymi zasadami:

  1. Wybór i zachowanie rytmu
  2. Сzęstotliwość 
  3. Kilka kolorów 

Również nie można nie zaznaczyć, że każdy element białoruskiego ornamentu symbolizuje coś: Są elementy –  symbole chleba, matki, słońca, ziemi, dziecka, miłości i t.d. 

Ale to warsztat nie tylko informacyjny, ale też praktyczny. Uczestnicy warsztatu będą designerami białoruskiego stroju. Każde dziecko będzie miało szansę stworzyć swoją lalkę papierową, ubraną w strój białoruski.

 

2. VYTINANKA Z Alexandrą Kanafalską

Vytinanka (z białoruskiego) pochodzi od słowa „vytinat”, co oznacza „ostrożnie wycjąć”, „wykonać żmudną pracę, która wymaga dużej uwagi i staranności”. Jest to ażurowy wzór wycięty z papieru i jeden z popularnych rodzajów białoruskiej sztuki i rzemieślnictwa.

Zapraszamy na warsztaty mistrzowskiego wycinania w ramach festiwalu kultury białoruskiej we Wrocławiu. Razem z Alexandrą Kanafalską poznamy osobliwości białoruskiej wycinanki, którą w 2021 roku planuje się wpisać na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wspólnie stworzymy jedno wielkie, niepowtarzalne płótno w tradycyjnych biało-czerwono-białych barwach.